Anthony Cretella # 15
Catcher

2018 High School Stats

 G    AB   H    RBI   BB    AVG
12   33   10    10     8    .303